Podsumowanie | Towarzystwo Polska – Niemcy w Gdańsku

Podsumowanie

KONGRES TOWARZYSTW POLSKO – NIEMIECKICH I NIEMIECKO – POLSKICH W GDAŃSKU W ROKU 2009

PODSUMOWANIE

W dniach 11-13 września 2009 odbył się w Gdańsku XV Kongres Towarzystw Polsko-Niemieckich i Niemiecko-Polskich zorganizowany przez Towarzystwo Polska-Niemcy w Gdańsku przy wydatnej pomocy Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska, Konsulatu Generalnego Republiki Niemiec w Gdańsku, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Krajowego Związku Towarzystw Polsko – Niemieckich, Towarzystwa Niemiecko – Polskiego w Bremie, Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Kartuzach oraz sponsorów.
W imieniu Krajowego Związku Towarzystw Polsko – Niemieckich gości przywitał jego przewodniczący Zbigniew Leraczyk, który odczytał list Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego.
Przemówienia wygłosili zaproszeni goście:
1. Jan Kozłowski – Marszałek Województwa Pomorskiego
2. Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska, który odczytał również list Władysława        Bartoszewskiego do uczestników Kongresu.
3. Joachim Bleicker – Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.
4. Karen Buse – Przedstawicielka Senatora do spraw Wewnętrznych i Sportu z        Hanzeatyckiego Miasta Bremy.
Pani Buse wręczyła Miastu Gdańsk na ręce Prezydenta Pawła Adamowicza ‘GOŁĘBIA        POKOJU’ wraz z listą pokoju – podpisami mieszkańców Bremy. Celem tej akcji jest        zwrócenie uwagi społeczeństwa na sprawy zapewnienia pokoju i ochronę Praw        Człowieka na świecie.
5. Reiner Nalazek – Przewodniczący Towarzystwa Niemiecko – Polskiego w Bremie.
Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Towarzystwa Polska-Niemcy w Gdańsku Piotr Damrath.
W spotkaniu udział wzięło około 200 osób, członków towarzystw oraz zaproszonych gości. Po otwarciu Kongresu wystąpiły chóry „Cartusia” i ” Kakofonia” pod batutą Małgorzaty Kuchtyk wraz z solistką Magdaleną Gruszczyńską-Wojtczak, oraz orkiestra „Vita Activa” pod batutą Mirosławy Lipińskiej. składająca się z niepełnosprawnych intelektualnie muzyków, osób dorosłych ich rodziców oraz wolontariuszy. W orkiestrze gra od 30 do 40 osób.
W dniu otwarcia Kongresu od wczesnych godzin rannych młodzież polsko-niemiecka brała udział w warsztatach pod hasłem:
” Poznajemy gdańskie zabytki gotyku ceglanego”
„Poznajemy Szlak Solidarności”.
W drugim dniu Kongresu, który obradował w Szkole Muzycznej przy ul. Gnilnej część seminaryjną otworzyła przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, Pani Jolanta Murawska. W krótkim przemówieniu przedstawiła współpracę miast partnerskich Polski i Niemiec na przykładzie Gdańska i Bremy. Temat ten rozwinął Hans Koschnik – Honorowy Obywatel Miasta Gdańska – były burmistrz Bremy inicjator partnerstwa miast Gdańska i Bremy trwającego nieprzerwanie od trzydziestu lat.
Następnie występowali: Hans Dietrich Paschmeyer – Konsul Honorowy Polski w Bremie, który przedstawił swoją działalność w Niemczech na przykładzie miast i krajów oraz Przemysław Rot -przedstawiciel biura Prezydenta ds. promocji Miasta Gdańska, który przedstawił wizję rozwoju infrastruktury Miasta.
Z ogromnym zainteresowaniem zebranych spotkał się temat ekologiczny : „Znaczenie rzeki Radunia dla Gdańska i regionu – wykorzystanie energii wodnej” przedstawiony przez Prezesa „Energa -Elektrownie Straszyn” Pana Andrzeja Tersę.
Następnie Profesor Andrzej Januszajtis – Honorowy Obywatel Miasta Gdańska, były Przewodniczący Rady Miasta Gdańska mówił o zabytkach Gdańska z okresu przynależności miasta do „Hanzy”.
Inger Harlevi – V-ce Prezydent Międzynarodowego Związku Hanzy „Hanza”, Konsul Honorowy Polski w Szwecji oraz Pani Jolanta Murawska omawiały temat tzw. nowej „Hanzy”.
Anna Mydlarska – przedstawicielka Europejskiego Centrum Solidarności, Kierownik Notacji Filmowej ECS – poświęciła uwagę znaczeniu ruchu Solidarności.
Po przerwie obiadowej – w debacie z udziałem młodzieży na temat „Pojednanie a współpraca Towarzystw Polsko-Niemieckich i Niemiecko – Polskich” udział brali :
Hans Koschnik, który wyjaśniał znaczenie pojednania,
Hubert Owczarek – Prezes Towarzystwa Polsko- Niemieckiego w Poznaniu poruszył rolę towarzystw w procesie pojednania.
Wolfgang Nitschke – redaktor, Przewodniczący Stowarzyszenia „Adalbertuswerk”, który przedstawił rozumienie pojęcia pojednanie.
Maria Piotrowicz – V-ce prezes Towarzystwa Polska- Niemcy, która między innymi powiedziała, że z uwagi na nasze sąsiedztwo w Europie należy sobie przebaczać chociaż trudno zapomnieć.
Agnieszka Błaszczak – Przedstawicielka Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbe, która przedstawiła rolę „Domu” w przełamywaniu barier i wzajemnych uprzedzeń przedstawiła problem integracji młodzieży polsko-niemieckiej na różnych płaszczyznach.
Alicja Kędzierska – przedstawicielka Stowarzyszenia „Akcja Ost-West” przedstawiła swoje doświadczenia w realizacji projektów organizacji niemieckich w Europie Wschodniej.
W ostatnim panelu głos zabrali przedstawiciele młodzieży : Dorota Andrich i Igor Stawicki z Gdańska, Łukasz Owczarek i Krystian Korzeniewski z Poznania oraz Roman Richtera z Hannoveru przedstawiając problematykę niskiej frekwencji młodzieży w działalności Towarzystw. Wystąpienia wywołały bardzo duże zainteresowane i dyskusję. (Poszczególne referaty można przeczytać w częsci Program)
W trzecim dniu Kongresu, w seminarium plenerowym, uczestnicy zwiedzili Elektrownię Wodną w Straszynie, zapoznając się z jej rolą jako dostarczyciela wody pitnej dla Gdańska ; jej funkcją strategiczną – zabezpieczenia miasta przed powodzią oraz z technologią produkcji energii odnawialnej.
Uroczyste zakończenie Kongresu odbyło się w Kaszubskim Centrum Edukacji i Promocji w Szymbarku. Wspólnym posiłkiem i śpiewem przy akompaniamencie kapeli kaszubskiej realizowano ideę Kongresu : „Sąsiedztwo w centrum Europy”.
Prezes Piotr Damrath podsumował obrady dziękując uczestnikom jak i wszystkim, którzy przyczynili się do udanego przebiegu Kongresu a także sponsorom, dzięki którym realizacja Kongresu była możliwa.
Na zakończenia głos zabrali : Karen Buse , Jolanta Murawska , Reiner Nalazek, Wolfgang Nitschke oraz Alfred Ordowski oraz przedstawiciele Towarzystw Polsko – Niemieckich z różnych regionów Polski.
Uważamy, że założenia Kongresu zostały w pełni zrealizowane a wspólne spotkanie było bardzo udane, o czym świadczyły głosy uczestników, gratulujących nam zorganizowania tak wspaniałej imprezy.

Gdańsk, dn. 15.09.2009 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>