Towarzystwo Polska – Niemcy w Gdańsku | Towarzystwo Polska – Niemcy w Gdańsku

O nas

Towarzystwo Polska – Niemcy w Gdańsku jest organizacją pozarządową założoną 9 maja 1991r.

Podstawowym celem Towarzystwa jest rozwijanie i umacnianie współpracy kulturalnej i oświatowej z organizacjami o podobnym charakterze działającymi w Polsce i w Niemczech.
Towarzystwo Polska – Niemcy w Gdańsku ściśle współdziała przede wszystkim z Niemiecko- Polskim Towarzystwem w Bremie (z uwagi na partnerstwo obu miast).
W szczególności :
- Dla członków prowadzimy spotkania towarzyskie tematycznie związane m. in. z poznawaniem kultury i historii obu naszych krajów w tym Pomorza, Gdańska i Kaszub, w których uczestniczą też zaproszeni goście.
- Organizujemy podróże studyjne do Niemiec dla członków naszego Towarzystwa. Uczestnicy tych wyjazdów poznają w poszczególnych niemieckich krajach związkowych najciekawsze kulturowo zakątki, ich historię, architekturę i urbanistykę oraz walory krajobrazowe, co jest dokumentowane w materiale tekstowym i obrazowym w albumach z podróży. Staramy się przy tym o nawiązanie dobrego kontaktu z Niemiecko-Polskimi Towarzystwami w rejonach naszego pobytu.
- Aktywnie uczestniczymy w realizacji programów wymiany młodzieży.
- Jesteśmy organizatorami i prowadzimy kursy i warsztaty  języka niemieckiego o różnym stopniu zaawansowania dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Pośredniczymy w udzielaniu pomocy przez charytatywne towarzystwa niemieckie najbardziej potrzebującym a w szczególności Domom Dziecka woj. Pomorskiego.

- Pomagamy Towarzystwom Niemiecko-Polskim z okazji ich pobytu w Gdańsku oraz przy wspólnych wyjazdach do ciekawych krajobrazowo i historycznie rejonów Kaszub i Pomorza. Służą one lepszemu poznaniu się i zbliżeniu, a także nawiązaniu osobistych kontaktów.

Jako organizacja zrzeszeni jesteśmy w Krajowym Związku Towarzystw Polsko – Niemieckich  skupiającym 16 takich Towarzystw na terenie Polski.

Odpowiednikami Towarzystw Polsko – Niemieckich w Niemczech są Niemiecko – Polskie Towarzystwa (Deutsch-Polnische Gesellschaften) w liczbie 50 zrzeszone w Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich z siedzibą w Berlinie.

Podstawowym celem tych Towarzystw jest kształtowanie dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Polakami i Niemcami. Realizacji tego celu służy dwujęzyczne pismo „Dialog” (Magazyn Polsko – Niemiecki) wydawane od 1987r. przez Zarząd Federalny Związku Towarzystw Niemiecko -Polskich w Berlinie przy współpracy z Towarzystwami Polsko – Niemieckimi w Polsce – w szerokim zakresie zorientowane na sprawy ze świata polityki, kultury, historii, społeczeństw, a także na tematy trudne i polemiczne w stosunkach polsko-niemieckich.

Służą temu coroczne wspólne zjazdy/kongresy TPN-DPG zarówno w Polsce jak i w Niemczech będące forum ciekawych dyskusji, miejscem wymiany doświadczeń, a równocześnie zachętą do uczestnictwa w dialogu polsko – niemieckim.
Na poziomie poszczególnych Towarzystw za najbardziej cenną postrzegana jest przez TPN Gdańsk oddolna inicjatywa do nawiązywania bezpośrednich kontaktów pomiędzy ludźmi po obu stronach granicy, ich spotkań i rozmów o sobie, o zwykłych sprawach, o podejmowanych akcjach na rzecz innych, o oczekiwaniach i planach, bowiem to najlepiej służy likwidowaniu uprzedzeń i obaw, przezwyciężaniu funkcjonujących w obiegu stereotypów myślowych tak o Polakach jak i Niemcach.

Owe spotkania i dyskusje są inspiracją do ciekawych inicjatyw, motywują do nawiązywania współpracy i owocują coraz bogatszą ofertą pracy Towarzystw, a przez to pozytywnym ich oddziaływaniem na otoczenie.
Szczegółowe cele TPN w Gdańsku określa STATUT organizacji

FOLDEREK-2021-ulotka

Kto może zostać członkiem Towarzystwa?

Członkiem Towarzystwa Polska-Niemcy w Gdańsku może zostać po złożeniu deklaracji przystąpienia:
- osoba fizyczna,
- osoba prawna jako członek finansowo wspierający cele Towarzystwa.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Organizujemy m. in:

- spotkania integracyjno-edukacyjne, wydarzenia kulturalne, wieczory literackie w naszej Bibliotece

- warsztaty z nauką języka niemieckiego!

- wszelkiego rodzaju wyjazdy, podróże studyjne i wymiana kulturowa!

- nawiązywanie międzynarodowych kontaktów i przyjaźni!

Szczególnie zachęcamy młodzież do wzięcia czynnego udziału w naszych przedsięwzięciach!

Jak można się do nas zapisać?

- osobiście w naszej siedzibie, bądź na organizowanych przez nas przedsięwzięciach.
- przez formularz zgłoszeniowy- do pobrania formularz_zgloszeniowy do TPN nowy 18.04.2024

Prosimy o wypełnienie go i przesłanie na nasz adres mailowy: towarzystwopolska – niemcy@wp.pl

Rodo TPN

 

Comments are closed.